Дисертації

Перелік дисертацій, виконаних на кафедрі

Нелінійні та стохастичні ефекти в намагніченості феромагнітної наночастинки, збуджуваної циркулярно поляризованим магнітним полем:
дисертація кандидата фізико-математичних наук: 01.04.07 – фізика твердого тіла /
Поляков О.Ю., Сумський державний університет. – Суми, 2013.

Мультигармонічні процеси у супергетеродинних лазерах на вільних електронах:
дисертація доктора фізико-математичних наук: 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем /
Лисенко О.В., Сумський державний університет. – Суми, 2012.

Структурні, електрофізичні та оптичні властивості плівок сполук А2В6 і гетеропереходів на їх основі:
дисертація доктора фізико-математичних наук: 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем  /
Опанасюк А.С., Сумський державний університет. – Суми, 2011.

Мультигармонічні процеси у релятивістських двошвидкісних електронних пучках та системах на їх основі:
дисертація кандидата фізико-математичних наук: 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок /
Ромбовський М.Ю., Інститут прикладної фізики НАН України. – Суми, 2010.

Мультигармонічні плазмо-пучкові супергетеродинні лазери на вільних електронах:
дисертація кандидата фізико-математичних наук: 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем /
Коваль В.В., Сумський державний університет. – Суми, 2010.

Структурні, оптичні та електрофізичні властивості плівок ZnS та гетеропереходів n-ZnS/p-CdTe:
дисертація кандидата фізико-математичних наук: 01.04.07 – фізика твердого тіла /
Курбатов Д.І., Сумський державний університет. – Суми, 2010.

Структурні, електрофізичні та оптичні властивості плівок ZnTe та гетеропереходів ZnTe/CdTe:
дисертація кандидата фізико-математичних наук: 01.04.07 – фізика твердого тіла /
Колесник М.М., Сумський державний університет. – Суми, 2010.

Структура точкових дефектів у плівках телуриду кадмію:
дисертація кандидата фізико-математичних наук: 01.04.07 – фізика твердого тіла /
Косяк В.В., Сумський державний університет. – Суми, 2009.

Вплив двох зовнішніх шумів на статистичну поведінку сильно загасаючих систем:
дисертація кандидата фізико-математичних наук: 01.04.02 – теоретична фізика /
Вітренко А.М., Інститут прикладної фізики НАН України. – Суми, 2007.

Квазірівноважні та транспортні властивості збуджених одновимірних систем:
дисертація кандидата фізико-математичних наук: 01.04.02 – теоретична фізика /
Денисова О.С., Інститут магнетизму НАН України і МОН України. – К., 2005.

Магнітна релаксація в двовимірних ансамблях феромагнітних наночастинок:
дисертація кандидата фізико-математичних наук: 01.04.11 – магнетизм /
Лютий Т.В., Інститут магнетизму НАН і МОН України. – К., 2004.

Далекий порядок та магнітна релаксація в системах однодоменних наночастинок:
дисертація кандидата фізико-математичних наук: 01.04.07 – фізика твердого тіла /
Нефедченко В.Ф., Сумський державний університет. – Суми, 2002.

Спонтанне випромінювання електрона у полі ядра і двох світлових хвиль:
дисертація кандидата фізико-математичних наук: 01.04.04 – фізична електроніка /
Лисенко О.Б., Сумський державний університет. – Суми, 2000.

Вимушене і спонтанне випромінювання релятивістського електрона в багаточастотному електромагнітному полі:
дисертація кандидата фізико-математичних наук: 01.04.04 – фізична електроніка /
Ворошило О.І., Сумський державний університет. – Суми, 1999.

Стохастична динаміка магнітного моменту дрібнодисперсних магнетиків:
дисертація кандидата фізико-математичних наук: 01.04.07 – фізика твердого тіла /
Юнда А.М., Сумський державний університет. – Суми, 1999.

Термоактиваційні ефекти у динаміці магнітних смугових доменів і доменних меж:
дисертація кандидата фізико-математичних наук: 01.04.07 – фізика твердого тіла /
Лопаткін Р.Ю., Сумський державний університет. – Суми, 1998.