Напрямки наукових досліджень

1. ОРГАНІЧНА МОЛЕКУЛЯРНА ЕЛЕКТРОНІКА
2. РЕЛАКСАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЧНИХ СПОЛУКАХ

Керівник – завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор
Лопаткін Юрій Михайлович.

Методи досліджень:
методи квантової хімії та молекулярної динаміки.

Досліджувані явища:

  • процеси переносу електрона через молекулу в залежності від структури молекулярних орбіталей, відповідальних за перенос електрона;
  • внутрішньо-молекулярні релаксаційні процеси за участю високозбуджених молекулярних станів;
  • явище фотохромізму, конформаційні перетворення молекул.

Наукова співпраця:
Київ, Національний авіаційний університет;
Одеський державний екологічний університет.

3. ФІЗИКА РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ПЛАЗМОВОПОДІБНИХ СИСТЕМ

Керівник – доктор фізико-математичних наук, професор
Лисенко Олександр Володимирович.

Методи досліджень:
методи ієрархічних нелінійних коливань і хвиль, а саме

  • метод усереднених характеристик;
  • метод усередненого кінетичного рівняння;
  • метод усередненого квазігідродинамічного рівняння.

Досліджувані явища:
нелінійні хвильові процеси у релятивістських плазмовоподібних систем, зокрема, в лазерах на вільних електронах.

Наукова співпраця:
на стадії налагодження.

4. ОДНОВИМІРНІ ЗБУДЖЕНІ СИСТЕМИ
5. КЛАСИЧНІ ТА КВАНТОВІ БЛУКАННЯ З НЕПЕРЕРВНИМ ЧАСОМ
6. ФЕРОМАГНІТНІ НАНОЧАСТИНКИ ТА ЇХ АНСАМБЛІ

детальніше...