Вебінар для школярів

В 2016/17 навчальному році щочетверга в 13:00 в Online-студії СумДУ старший викладач кафедри Захарова Вікторія Миколаївна проводить вебінари з фізики для школярів північної частини Сумської області (Глухів, Свеса, Середина-Буда, Шостка, Ямпіль та інші). На цій сторінці майбутні абітурієнти можуть завантажити супровідні матеріали. 

24.11.2016   ​Заняття 1   Основні поняття механіки. Рівномірний прямолінійний рух
01.12.2016   Заняття 2   Рівноприскорений прямолінійний рух
08.12.2016​   Заняття 3   Вільне падіння
22.12.2016​   Заняття 4   Кінематика криволінійного руху
12.01.2017​   Заняття 5   Основні поняття динаміки. Закони Ньютона
19.01.2017​   Заняття 6   Сили в механіці. Рух тіла під дією декількох сил
Відповіді до домашнього завдання 5, 6
26.01.2017​   Заняття 7   Динаміка руху системи зв’язаних тіл
02.02.2017​   Заняття 8   Динаміка криволінійного руху тіл
09.02.2017​   Заняття 9   Статика
16.02.2017​   Заняття 10   Закон збереження імпульсу
02.03.2017​   Заняття 12   Елементи механіки рідин та газів