Дисципліни

Перелік дисциплін, що викладаються кафедрою:

 1. Фізика для інженерних спеціальностей факультетів Електроніки та інформаційних технологій і Технічних систем та енергоефективних технологій.
 2. Статистична фізика для спеціальності «Електроніка» факультету Електроніки та інформаційних технологій.
 3. Квантова механіка для спеціальності «Електроніка».
 4. Фізика твердого тіла для спеціальності «Електроніка».
 5. Фізика для профільних класів шкіл навчального комплексу СумДУ та Центру підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання СумДУ.
 6. Фізика для інженерно-технічного профілю підготовчого відділення Департаменту міжнародної освіти СумДУ.
 7. Основи інформатики та обчислювальної техніки для підготовчого відділення Департаменту міжнародної освіти СумДУ.
 8. Фізична картина світу для спеціальності “Журналістика” факультету Іноземної філології та соціальних комунікацій.
 9. Електродинаміка для спеціальності “Прикладна математика” факультету Електроніки та інформаційних технологій.
 10. Фізика в електронній техніці для факультету Електроніки та інформаційних технологій.
 11. Основи фізики наносистем і нанотехнологій для спеціальності “Прикладна математика” факультету Електроніки та інформаційних технологій.