Навчальна література

Курси лекцій

Ігнатенко В.М. Курс лекцій з механіки: для студ. інженерного факультету денної та заочної форм навчання. — Суми : СумДУ, 2007. — 180с.

Ігнатенко В.М. Механічні коливання і хвилі: конспект лекцій з дисципліни "Фізика" для студентів інженерного факультету денної та заочної форм навчання. — Суми : СумДУ, 2007. — 89с.

Ігнатенко В.М. Основи молекулярної фізики та термодинаміки: навч. посіб. — Суми : СумДУ, 2011. — 248с. + Гриф МОН.
Завантажити

Лисенко О.В. Фізика: конспект лекцій для студ. напрямів підготовки 6.050801 "Мікро- та наноелектроніка", 6.050802 "Електронні пристрої та системи", 6.050701 "Електроніка та електротехнології", 6.050201 "Системна інженерія" усіх форм навчання. Ч.1. — Суми: СумДУ, 2010. — 198с.
Завантажити

Лисенко О.В. Фізика: конспект лекцій для студ. напрямів підготовки 6.050801 "Мікро- та наноелектроніка", 6.050802 "Електронні пристрої та системи", 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", 6.050201 "Системна інженерія" усіх форм навчання. Ч.2. — Суми: СумДУ, 2010. — 242с.
Завантажити

Лопаткін Ю.М. Фізичний образ світу: навч. посіб. — Суми: СумДУ, 2011. — 195с.
Завантажити

Черняк Л.М. Лекції із загальної фізики: Навчальний посібник: У 3 книгах. – Книга 1. Класична механіка і теорія відносності. Молекулярно-кінетична теорія і термодинаміка. Механічні коливання та хвилі, звук. – Суми: Вид-во Алан – ЕКС, 2003. – 312с. + Гриф МОН.

Черняк Л.М. Лекції із загальної фізики: Навчальний посібник: У 3 книгах. – Книга 2. Електрика. Магнетизм. Електромагнітні коливання та хвилі. Оптика. – Суми: Вид-во Алан – ЕКС, 2003. – 400с. + Гриф МОН.

Черняк Л.М. Лекції із загальної фізики: Навчальний посібник: У 3 книгах. – Книга 3. Фізика атома, твердого тіла і ядра. – Суми: Вид-во Алан – ЕКС, 2004. – 288с. + Гриф МОН.

Посібники до практичних занять:

Ігнатенко В.М., Нефедченко В.Ф., Опанасюк А.С. Посібник до практичних занять з фізики: навч. посіб. у 3-х ч. Ч.1. — Суми: СумДУ, 2008. — 224с. + Гриф МОН.
Завантажити

Ігнатенко В.М., Нефедченко В.Ф., Опанасюк А.С. Посібник до практичних занять з фізики: навч. посіб. у 3-х ч. Ч.2. — Суми: СумДУ, 2008. — 125 с. + Гриф МОН.
Завантажити

Ігнатенко В.М., Нефедченко В.Ф., Опанасюк А.С. Посібник до практичних занять з фізики: навч. посіб. У 3-х ч. Ч.3. — Суми: СумДУ, 2008. — 196с. + Гриф МОН.
Завантажити

Опанасюк А.С., Міщенко Б.А. Збірник задач для контрольних робіт та тестування з дисципліни "Загальна фізика": навч. посіб. Ч.1. — Суми: СумДУ, 2006. — 184с.
Завантажити

Опанасюк А.С. Міщенко Б.А. Збірник задач для контрольних робіт та тестування з дисципліни "Загальна фізика": навч. посіб. Ч.2. — Суми: СумДУ, 2006. — 142с.
Завантажити

Опанасюк А.С., Міщенко Б.А. Збірник задач для контрольних робіт та тестування з дисципліни "Загальна фізика ": навч. посіб. Ч.3. — Суми: СумДУ, 2006. — 147с.
Завантажити

Посібники, методичні вказівки до лабораторних занять:

Ігнатенко В.М., Міщенко Б.А., Опанасюк А.С. Лабораторний практикум з фізики. (Механіка): для викладачів та студ. інженерного факультету денної та заочної форм навчання. — Суми: СумДУ, 2006. — 104с.
Завантажити

Брацихін В.М., Лютий Т.В., Денисова О.С. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Фізика". Розділ "Електрика та магнетизм": для студ. інженерного факультету денної та заочної форм навчання. — Суми: СумДУ, 2008. — 71с.
Завантажити

Лютий, Т.В., Панченко Л.М. Лабораторний практикум з фізики. Розділ "Хвильова та квантова оптика": навч. посіб. — Суми: СумДУ, 2008. — 90с.
Завантажити

Лютий Т.В., Нефедченко В.Ф. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Фізика»: для студ. факультету технічних систем та енергоефективних технологій денної та заочної форм навчання. — Розділ "Фізика твердого тіла та фізика ядра". — Суми: СумДУ, 2009. — 75с.
Завантажити

Лютий Т.В., Денисова О.С. Лабораторний практикум з фізики: навч. посіб. для напрямку підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування. — Суми: СумДУ, 2012. — 197с.
Завантажити

Ігнатенко В.М. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Визначення прискорення вільного падіння за допомогою оборотного маятника».
Завантажити

Ігнатенко В.М. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Визначення коефіцієнта в'язкості рідини методом Стокса».
Завантажити

Ігнатенко В.М. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Вивчення швидкості звуку у повітрі методом резонансу».
Завантажити

Ігнатенко В.М. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Визначення відношення питомих теплоємностей методом адіабатичного розширення».
Завантажити

 

Електронні видання

 

Ігнатенко В.М., Коваль В.В. Основи молекулярної фізики та термодинаміки:  електронний підручник. — Електронний підручник каф. ЗТФ. — Суми: СумДУ, 2012.
Переглянути (авторизований доступ)

Вітренко А.М., Сліпушко М.Ю. Вивчення обертального руху за допомогою маятника Обербека. — Віртуальна лабораторна робота каф. заг. та теоретичної фізики. — Суми: СумДУ, 2013.
Переглянути (авторизований доступ)