Історія кафедри

Кафедра була організована у вересні 1972 року на підставі наказу ХПІ за № 960-1 від 15 травня 1972 року (по СФ ХПІ наказ № 248 від 13 грудня 1972 року).

Історія кафедри невіддільна від історії розвитку вузу. Викладання фізики почалося ще в період діяльності учбово-консультативного пункту ВЗМІ при заводі ім. М.В. Фрунзе. У цей період воно здійснювалося силами викладачів Сумського педінституту. В 50-х роках в УКП за сумісництвом працював Рабець В.Л., в 1968 р. перейшов до нашого вузу.

На загально-технічному факультеті, організованому в 1960-му році, курс фізики вели вже штатні викладачі. Серед них – Березовська Л.Я., Денисенко В.Л., Черняк Л.М.. Практичні заняття проводила Остапенко Г.П., лабораторні роботи – Коваленко Г.П. З 1963 р. по 1968 р. керівником секції фізики був Черняк Л.М.

У січні 1971 р, була створена кафедра зальної фізики та електротехніки; її очолив доц., к.т.н Брюханов В.М. У наступному 1972 році ця об’єднана кафедра була розділена на дві самостійні кафедри: загальної фізики та загальної електротехніки.

Першим зав. каф. ЗФ став доц. Рабець В.Л., який очолював кафедру з 1972 р. по 1978 р. З 1978 р. по 1982 р. завідувачем кафедри був Черняк Л.М., з 1982 р. по 1987 р. – Семененко А.І., в 1986 році кафедру очолював Гайсинський Ю.Ф., з 1987 р. по 1991 р. зав. каф. був Рощупкін С.П., з 1991 р. по 1993 р. – Опанасюк А.С., з 1993 р. по 2008 р. – Денисов С.І., з 2008 р. завідувачем кафедри ЗТФ став Лопаткін Ю.М.